Om Trim

Trim of Sweden har gjort ett tydligt avstamp i marknaden genom att utveckla vagnar för hängande produkter till något mer än att bara producera och sälja vagnar. Vagnarnas svenska kvalité och ergonomiska utförande gör att flera stora butikskedjor vänder sig till Trim of Sweden för sitt behov av effektiv hantering av varor i butik (se kundexempel).

Varje kund har möjlighet att specialdesigna vagnarna efter eget behov för att vagnarna helt skall passa in i kundens miljö. Kunden kan anpassa vagnens egenskaper och lägga till önskade tillbehör utifrån Trims tillbehörssortiment för att möta verksamhetens krav i butikerna.

Produktion och galvning/lackering sker i Sverige och detta ger Trim möjligheten att vara extremt flexibla och snabba med produktion vilket även inkluderar eventuellt behov av anpassningar utifrån kundens önskemål. Tack vare detta är ledtiden från order till leverans väldigt kort. Innan leverans till kund, genomgår varje vagn och tillbehör en kvalitetskontroll.

Målsättningen inom Trim of Sweden är att utveckla och förenkla produkterna utefter kundens behov. Detta är något vi sätter högt värde på.